Innkalling til gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til gruppeting tirsdag 30. oktober 2007 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild Stavland og Tor-Atle Jensen, Kråkeneslien 35.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre/økonomi
4 Kontingent 2008
  Budsjett 2008 (deles ut på møtet)
5 Innspill til medlemmer i valgkomité
  Jamboreen - et tilbakeblikk ved Stine
6 Terminliste 2007-2008
  Programkomité for gruppetur Kvamskogen februar/mars
7 Eventuelt

 

Etter gruppetinget serveres kveldsmat.

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Kontakt Erik Geber, tlf. 92094472 dersom du er forhindret fra å komme.

 

NOTAT TIL GRUPPETING

 

4 Kontingent 2008
   
  Samlet kontingent for 2007 har vært kr 650,00
   
  Gruppestyret innstiller på følgende for 2008:
  Gruppekontingent 1 økes fra kr 110,00 til 125,00
  Gruppekontingent 2 forblir kr 0,00
  Gruppekontingent 2 gjelder ledere, gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer
   
5 Innspill til medlemmer av valgkomité
   
  På gruppens årsmøte i januar skal det velges gruppeleder og gruppestyre. Vi trenger innspill på navn til valgkomité.