Referat fra gruppeting onsdag 6. juni 2007, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Bjørg Rørlien Bjørsvik, Erik Geber, Berit Hellene, Kristin [...], Tor-Atle Jensen, Brynhild Stavland, Magnus [...], Hilde Tveiten, Ida Gjøstein Sundal, Matias Gjøstein Sundal og Gerdt Sverre Vedeler.

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent med følgende tillegg under punkt 5:

a) Evaluering av jubileumsarrangementet

b) Hjemmesiden

c) Kretsleir

d) Bretutstyr

 

Erik ble valgt til møteleder og referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Rapport fra enhetene

 

Koloni ved Gerdt

17 bevere på listen, ti-tolv stykker går over til ulveflokken. Flott overnattingstur i Langeskogen (19 deltagere). Det er nå tre som har lederfunksjon i kolonien, men Hilde planlegger å gå over i flokken. Har kontakt med mannlig leder.

 

Flokk ved Brynhild

19 ulvunger på listen, fem over til troppen. Jevn aktivitet med godt fremmøte. Hilde slutter som leder grunnet flytting, men vi får inn ny leder Hilde Arntsen.

 

Tropp ved Tor-Atle

30 speidere på listen, godt fremmøte. Stor aktivitet mange av speiderne har vært med på alle arrangementene. Har deltatt på Vestlandsmesterskap i speiding på Kollevåg.

 

Lag ved Matias

Bra fremmøte på møtene, fem stykker var på sykkeltur/øyhopping i Sunnhordaland. Fire speidere kommer over fra troppen til høsten.

 

Gruppe/styre ved Erik

Gruppen deltok på Bønesdagen 24. mars i Bønes kirke, både utendørs og innendørs. Stor aktivitet med rundløype, pinnebrødsteking og apebro. Palmesøndagstreff ble gjennomført i nydelig vær og godt fremmøte. Kapellan Inge Høyland hadde friluftsgudstjeneste. Lørdag 21. april gjennomføre gruppen miljødag på Guldstølen. Gerdt hadde satt opp oppgaveliste, og alt ble gjennomført. Trær ble felt og ryddet bort. Rastehytten ble vasket og tjæret og ny trapp ned til hytten ble laget. Speideraksjonenble gjennomført tredelt: Speiderne om mandagen, ulvungene om onsdagen og beverne om lørdagen. Totalt innsamlet kr 16 485. Flott innsats. 17. mai ble feiret på Bønes skole med fiskedam og apebro. Godt salg fra fiskedammen, flott innsats av både speidere og foreldre. Inntektene fra spilleautomaten opphører 1. juli 2007.

 

Sak 4: Ledersituasjonen

 

I beverkolonien er det Gerdt og to andre voksne, Hilde går over i ulveflokken. I ulveflokken er det Brynhild og Ida, Hilde T flytter og Hilde A kommer over fra kolonien. I speidertroppen er det Tor-Atle, Morten, Matias og Erik. To speidere som går ut av troppen vil fortsette som ledere. I roverlaget er Morten lagleder.

 

Sak 5: Guldstølen

 

Gerdt organiserer tjæring av hytten i løpet av sommeren. Planlegger plakett, men mangler logo fra noen av våre sponsorer.

 

Sak 5a: Evaluering av jubileumsarrangementet

 

Første del av jubileet ble gjennomført av ulvunger, speidere og rovere/ledere på Småbrekke i Bergsdalen fra fredagen til

og med søndag morgen, med masse aktiviteter. Annen del startet søndag kl. 14.00 med storinnrykk av foreldre, søsken og gjester. Til sammen var det registrert mer enn 150 mennesker ved oppstart. Etter velkomsten ble alle gjestene loset ut i en rundløype med fem poster som var bemannet av speiderne. Meget vellykket. Middag bestående av grillet lammelår, bakte poteter og hjemmelaget karamellpudding var tilberedt og ble servert av gruppens mesterkokk Malcolm. Kvelden ble avlsuttet med leirbål, med flott ledelse og programinnslag av speiderne og Ida. Hilsener overbrakt fra Hordaland krins, Bjarne G. Eide, Bjarte Holme og Karl Johan Kirkebø/Bønes menighetsråd. Malcolm fikk tildelt NSFs hederstegn for ikke-speidere. Ca 40 søsken og foreldre overnattet fra søndagen til mandagen. Alle gruppens medlemmer pluss noen venner av gruppen fikk utlevert gruppens nye pikéskjorte påbrodert jubileumsmerket. Oppsummering: Vel gjennomført arrangement.

 

Sak 5b: Nettsiden

 

Det ble reist noen kommentarer ifm. hjemmesiden, bl. a.:

- sårbart system med kun en person som administrerer siden

- ønske om at flere kunne legge inn nyheter, reportasjer, etc for å korte ned responstiden

- «gammelmodig» og tungt design

 

Sak 5c: Kretsleir

 

13 ulvunger og 31 speidere, rovere og ledere deltar på kretsleiren «Speiding i 100» på Fitjar. Fantastisk deltagelse fra gruppen. Har kjøpt inn mer utstyr for å dekke behovet. Ulvungene skal være på leiren fra lørdag til og med mandagen.

 

Sak 5d: Breutstyr

 

Troppen planlegger en bretur på Hardangerjøkulen i august 2007 for vandrerne og førerpatruljen. Overnatting i telt på Finse. Ved tidligere anledninger har vi leid breutstyr fra Klubben Storetveit Menighet. Grunnet arrangementskollisjon blir dette vanskelig å få til i år. Forslag ble reist om at gruppen kjøper inn ti-tolv sett med breutstyr til en samlet pris på 30 000-40 000 kroner.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt at gruppen kjøper inn breutstyr for totalt 30 000-40 000 kroner.

 

Sak 6: Terminliste annet halvår

Terminliste gjennomgått og oppdatert.

Sak 7: Eventuelt

Vi er blitt forespurt av Vestbo om deltagelse med apebro og telt på Langegården 9. juni. Gerdt stiller.

Møtet avsluttet kl. 19.55 med etterfølgende grilling.