Gruppetingets medlemmer

Oppdatert per 03.11.2008.

Hilde Arntsen
Bjørn Asphaug
Bjørg Rørlien Bjørsvik
Bård Rørlien Bjørsvik
Endre Rørlien Bjørsvik
Wenche Eide
Torill Hellene Eriksen (troppsrepresentant)
Erik Geber
Morten Svendal Hatlen
Berit Hellene
Kristin Stavland Jensen (troppsrepresentant)
Tor-Atle Jensen
Lars Øyvind Sandal Lien
Ingvild Sande (troppsrepresentant)
Steffen Mjelde Sellevold
Brynhild Stavland
Ida Gjøstein Sundal
Matias Gjøstein Sundal
Even Svanberg
Anny Svendsen
Øivind Svendsen
Hilde Tveiten
Gerdt Vedeler
Øyvind Henden Vågenes
Stine Heløe Wiig

Mer om gruppeting generelt...