Innkalling til gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til gruppeting tirsdag 15. november 2005 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild Stavland og Tor-Atle Jensen, Kråkeneslien 35.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre/økonomi
4 Kontingent 2006
  Budsjett for 2006 (deles ut på møtet)
5 Søknad om tilskudd til roverlagets tur til sommeren
6 Innspill til medlemmer i valgkomité
7 Bønesdagen
8 Terminliste 2005-2006
  Programkomité for gruppetur Kvamskogen februar
9 Eventuelt

 

Vel møtt!

 

Er du forhindret fra å komme, ring Erik Geber på tlf. 92094472 eller send en e-post til gruppen@bonesspeiderne.no.

 

NOTAT TIL GRUPPETING

 

4. Kontingent 2006
   
  Kontingenten for 2005 er kr. 600,00.
   
  Forbundskontingenten for 2006 økes til kr. 360,00.
  Kretskontingent for 2006 økes til kr. 180,00.
   
  Gruppestyret innstiller på følgende for år 2006:
  Alle gruppens medlemmer som ikke er ledere, betaler gruppekontingent 1, pålydende kr. 110,00. Gruppens medlemmer som er ledere betaler gruppekontingent 2, pålydende kr. 0,00.
   
6. Innspill til medlemmer i valgkomité
   
  På gruppens årsmøte skal det velges gruppeleder og gruppestyre. Vi trenger innspill på navn til valgkomité.
   
8. Terminliste 2005-2006
   
  Se gruppens terminliste...