Referat fra gruppeting tirsdag 31. mai 2005, kl. 19.00

Sted: Våkleivåsen 56

Til stede: Erik Geber, Morten Svendal Hatlen, Brynhild Stavland, Even [...], Lars Øyvind [...], Wenche Eide, Anny Svendsen, Øivind Svendsen og Bjørg Rørlien Bjørsvik (delvis). Til stede under møtet var også Vidar Svendsen. 

Sak 1: Konstituering

Innkallingen ble godkjent. Gruppetinget valgte ikke møteleder. Morten ble valgt til referent.

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

Det ble presisert at Erik Geber var til stede under møtet. Referatet ble godkjent.

Sak 3: Rapport fra enhetene

Koloni v/ Erik

Kolonien har ti-tolv medlemmer. Det jobbes med å få inn flere til høsten. Var på overnattingstur i Langeskogen sist helg. 

Flokk v/ Brynhild

Har møter annenhver onsdag, stort sett i Langeskogen. Har vært på sykkeltur ett møte. Gjennomfører vanlige aktiviteter, som lek, spikking, førstehjelp, knuter, etc. To kull deltok på FANOS-manøver, ett kull deltok på Vårmanøveren. Ni ulvunger er påmeldt telttur til Gåssand førstkommende lørdag til søndag. Fire jenter og tre gutter ventes over til troppen. Det ventes at seks-åtte stabile er igjen til høsten. Flokken har nå ingen venteliste. Kampanje på Bønes og Fjellsdalen skoler til høsten vurderes. Hilde Skjold og Brynhild Stavland, samt Hilde Tveiten, er ledere til høsten.

Tropp v/ Erik

Troppen har deltatt på FANOS-manøver, Kretskonkurransen og Vårmanøveren. Sist helg deltok 17 speidere på troppstur til Bergsdalen. 25 stykker fra gruppen er påmeldt sommerens landsleir, totalt sirka 8000 deltagere. Troppen deltok på Speideraksjonen og arrangerte sammen med flokken flaske- og bøsseinnsamling. En vandrer ventes over til roverlaget.

Lag v/ Morten

Det har ikke skjedd noe nytt i laget siden sist.

Gruppe/styre v/ Erik

Gruppen har fått inn kr. 47.420,46 fra bingoen i 2004. Gruppen har ikke trengt å gjøre noe praktisk arbeid i forbindelse med dette. Gruppen får kr. 2.500 fra Norsk Kulturarv i forbindelse med dugnad på Guldstølen når arrangementrapport sendes inn. Gruppen har søkt Frifond om ca. kr. 16.000 til nye telt, men det er usikkert om disse midlene kommer. Søknad er også sendt Bergen kommune, men grunnet ny organisasjonsstruktur i kommunen er det usikkert hvor mye vi blir tildelt. Vi får ikke lenger husleierefusjon for telt. Gruppens 17. mai-aktiviteter på Bønes skole hadde en omsetning på kr. 17.800, netto sirka kr. 9.500. Det er en del fisk igjen til neste år. 56 deltagere deltok på gruppetur til Kvamskogen i blandet vær. Familiedagen lot til å slå godt an. Gruppen har deltatt på Speideraksjonen og samlet inn ca. kr. 10.800. 35-40 personer deltok på dugnad på Guldstølen. Å starte kl. 10.00 var nok litt tidlig for de fleste. Gruppen har deltatt på FANOS-møte og –manøver. Morten har vært med i kretskonkurranse- og vårmanøverkomitéen, arrangement gruppen også deltok på. Styret har også gjort arbeid i forbindelse med gruppegenser og Guldstølen, dette kommer opp som sak 4 og sak 5.

Økonomi v/ Wenche

Gruppens totalkapital er nå kr. 391.000. Automatene er mindre inntektsbringende enn tidligere. Det er viktig at kasserer får beskjed om hvem som kjøper hva til hvem fra Flaggfabrikken, så utgiftene havner under rett post i regnskapet. Det er også viktig at kasserer får kvitteringen når noen handler på konto på Spar.

Sak 4: Gruppegenser

V/ Erik og Bjørg

Bjørg, Erling og Brynhild har jobbet videre med gruppegenser, og kommet frem til en mørkeblå collegegenser med gruppemerket brodert på. Logo og omtrentlig antall er bestilt, og vi er garantert å få genserne før landsleiren. Innkjøpspris blir sirka kr. 150/barnegenser og kr. 170/voksengenser. Transportutgifter kommer i tillegg.

Sak 5: Guldstølen

V/ Erik

Notat utsendt sammen med møteinnkalling. Det ble informert om at en slik hytte medfører vedlikeholdsarbeid ved at den må oljes hvert femte år.

Gruppestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt:

Bønes speidergruppe påtar seg ansvaret med å få organisert og bygget en uværsbu på Guldstølen. Bønes speidergruppe betaler alle utgifter i prosjektet. Gruppestyret vil i etterkant jobbe for sponsormidler til dekking av utlegg. Gruppestyret får fullmakt til å gå videre med prosjektet med grunneier, Bergen kommune og byfjellsforvalteren innenfor en kostnadsramme på inntil kr. 75.000,00.

Sak 6: Terminliste annet halvår

V/ Erik

Gruppens terminliste var utsendt sammen med innkallingen. Det ble besluttet å tenke nytt rundt turdagen på Guldstølen: Speidertroppen påtar seg ansvaret for arrangementet. I tillegg til arrangementene oppført på terminlisten kommer dugnad for ulvunger, speidere og foreldre ved depotet onsdag 8. juni.

Sak 7: Eventuelt

  1. V/ Anny

Gildene arrangerer Guldstølens dag 7. juni. Flaggheis kl. 08.00.

  1. V/ Wenche

Wenche ønsket at noen andre overtok ansvaret for gruppens medlemsliste. Gruppeleder takket henne for innsatsen. Bjørg overtar denne oppgaven.

Møtet ble hevet kl. 20.00. Etter gruppetinget ble det arrangert grillkveld.