Innkalling til gruppeting og grillkveld

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til gruppeting og etterfølgende grillkveld tirsdag 3. juni 2008 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild Stavland og Tor-Atle Jensen, Kråkeneslien 35. Kle deg etter været da det etter gruppetinget arrangeres grillkveld utendørs.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre/økonomi
4 Kongo
5 Terminliste annet halvår
6 Eventuelt

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Etter gruppetinget arrangeres det grillkveld og det er da en forutsetning at vi vet hvor mange som kommer. Da det har vist seg vanskelig å melde forfall, får vi heller snu denne gangen og be de som kommer om å gi beskjed innen fredag 30. mai til Brynhild/Tor-Atle på telefon 55125935 eller flokken@bonesspeiderne.no eller troppen@bonesspeiderne.no.