Innkalling til gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til gruppeting tirsdag 17. oktober 2006 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild og Tor-Atle, Kråkeneslien 35.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre/økonomi
4 Kontingent 2007
  Budsjett for 2007 (deles ut på møtet)
5 Innspill til medlemmer i valgkomité
  Vandreleiren 2006 - et tilbakeblikk ved noen av deltagerne
6 25-årsjubileum
7 Rastehytten/Guldstølen
8 Gruppegenser
9 Terminliste 2006-2007
  Programkomité for gruppetur til Kvamskogen i februar
10 Eventuelt

 

Etter gruppetinget serveres det kveldsmat.

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Er du forhindret fra å komme, ring Erik Geber, tlf. 55124190/92094472, e-post gruppen@bonesspeiderne.no.

 

NOTAT TIL GRUPPETING

 

4 Kontingent 2007
   
  Kontingenten for 2006 har vært kr 650,00
   
  Forbundskontingent for 2007 forblir kr 360,00
  Kretskontingent for 2007 forblir kr 180,00
   
  Gruppestyret innstiller på følgende for 2007:
  Gruppekontingent 1 forblir kr 110,00 (totalt kr 650,00)
  Gruppekontingent 2 forblir kr 0,00  (totalt kr 540,00)
  Gruppekontingent 2 gjelder ledere, gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer
   
5 Innspill til medlemmer av valgkomité
   
  På gruppens årsmøte i januar skal det velges gruppeleder og gruppestyre. Vi trenger innspill på navn til valgkomité.