Innkalling til årsmøte gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til årsmøte gruppeting tirsdag 27. januar 2009 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild og Tor-Atle i Kråkeneslien 35. Etter årsmøtet serveres det kveldsmat.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Årsmøte i gruppeting
  Gruppens årsmelding for 2008
  Gruppens regnskap for 2008
  Valg
  - gruppeleder
  - gruppestyre
  - kasserer
  - revisor
  - representanter til kretsting
4 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre
5 Øvrige arrangement første halvår 2009
6 Eventuelt

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Gi tilbakemelding innen fredag 23. januar 2009 om du kommer eller ikke til Erik Geber, tlf. 55124190/92094472, e-post gruppen@bonesspeiderne.no.