Referat fra gruppeting tirsdag 28. oktober 2008, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Bjørn Asphaug, Bjørg Rørlien Bjørsvik, Erik Geber, Morten Svendal Hatlen, Berit Hellene, Tor-Atle Jensen, Brynhild Stavland, Ida Gjøstein Sundal, Matias Gjøstein Sundal, Torill [...] og Kristin [...].

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent. Erik ble valgt til møteleder, Morten til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet fra gruppetinget 3. juni 2008 ble godkjent.

 

Sak 3: Rapport fra enhetene

 

Koloni ved Berit

Sirka tolv på medlemslisten, fremmøte på åtte-ni på møtene. Gerdt og Berit er ledere.

 

Flokk ved Brynhild

26 på medlemslisten, fremmøte på rundt 20 på møtene. Brynhild, Ida, Even, Hilde og Bjørn er ledere. Deltok på bymanøveren, med tredjeplass som beste plassering.

 

Tropp ved Tor-Atle

En del utskiftning i år, er rundt 30 på medlemslisten, fremmøte på rundt 25-30 på møtene. Gjennomførte sykkeltur på Rallarvegen torsdag til søndag i slutten av sommerferien, har deltatt på tur med Fanos, hatt overnatting på Guldstølen, JOTI og deltatt på bymanøveren. Jobber nå blant annet med klatring. Skal til Wallemtunet den siste helgen i november. Til sommeren er det landsleir.

 

Lag ved Matias

Seks medlemmer, har møter ute hver tredje uke. I høst har det vært labert oppmøte, men til nå har det ikke vært gjennomført mer enn to møter.

 

Gruppe/styre/økonomi ved Erik

Det har vært lite møteaktivitet i gruppestyret i høst. Gruppeturen blir til Katteli på Mjølfjell. Økonomien er stadig god, og vi får gode utbetalinger fra bingoen.

 

Sak 4: Kontingent og budsjett 2009

 

Kontingent 2009

Gruppestyret innstilte på at gruppekontingent 1 forblir kr 125,00 og at gruppekontingent 2 forblir kr 0,00 og at gruppekontingent 2 gjelder ledere, mens gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer. Gruppestyrets forslag ble vedtatt.

 

Budsjett for 2009

Gruppestyrets innstilling til budsjett ble delt ut på møtet, og Tor-Atle redegjorde for tallene. I budsjettet ligger at deltagerne på landsleiren betaler deltageravgift, mens gruppen dekker deltageravgift for lederne, samt fellesreisen. Gruppestyrets forslag, som gir et underskudd på kr 55 000, ble vedtatt som gruppens budsjett for 2009.

 

Sak 5: Innspill til medlemmer i valgkomité

 

Brynhild Stavland og Ida Gjøstein Sundal ble valgt til valgkomité for 2009.

 

Sak 6: Terminliste og programkomité for gruppetur i februar

Gruppens terminliste ble gjennomgått. Inge Høyland besøker enhetene i forkant av speidergudstjenesten, og er også med på både fakkeltoget og palmesøndagstreffet. Det blir antagelig Bønesdag også i 2009, men det er litt usikkert hvordan formen blir, da byggetrinn to av kirken er påbegynt. Ledersamlingen blir fredag 23. januar, felles sommeravslutning for alle enheter mandag 8. juni og gruppeting 16. juni.

Gerdt, Ida, Matias og Lars Øyvind ble valgt som programkomité for gruppeturen til Katteli i februar.

Sak 7: Eventuelt

a) Kristin og Torill i troppen har laget en hilsen som vi sender til speidergruppen i DR Kongo. Under JOTI sendte vi en e-post til gruppen, som vi har mottatt svar på.

b) Forbundskontoret ber om at medlemslistene oppdateres innen utgangen av november.

c) Gruppestyret arbeider med å skaffe et nytt lager i stedet for eller i tillegg til det vi har i Kanalveien i dag, da dette er litt uhensiktsmessig blant annet fordi det er et stykke unna, og vi ønsker plass til kanotilhenger og tilhørende utstyr.

Møtet ble hevet kl. 20.10. Etter møtet ble det servert aftens.