Innkalling til årsmøte gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til årsmøte gruppeting tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild Stavland og Tor-Atle Jensen, Kråkeneslien 35. Etter årsmøtet serveres det kveldsmat.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Årsmøte i gruppeting
  Gruppens årsmelding for 2006 (utdeles senere)
  Gruppens regnskap for 2006
  Valg
  - gruppeleder
  - gruppestyre
  - kasserer
  - revisor
  - representanter til kretsting
4 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre
5 Guldstølen
6 Jubileum
7 Øvrige arrangement første halvår 2007
8 Høring nytt forbundsmerke
9 Eventuelt

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Gi tilbakemelding innen fredag 26. januar 2007 om du kommer eller ikke til Erik Geber, tlf. 55124190/92094472, e-post gruppen@bonesspeiderne.no.

 

NOTAT TIL GRUPPETING

 

3. Følgende personer er spurt og har sagt seg villig til å stille til valg 2007
   
  Gruppeleder for 1 år:
  Erik Geber
   
  Gruppestyre for 1 år:
  Tor-Atle Jensen
  Gerdt Vedeler
  Morten Svendal Hatlen
  Bjørg Rørlien Bjørsvik
   
  Kasserer for 1 år:
  Wenche Eide
   
  Revisor for 1 år:
  Anny Svendsen
   
  Deltagelse i kretsting:
  Gruppeleder
  1 representant fra beverkolonien
  1 representant fra flokken
  1 representant fra troppen
  1 representant fra roverlaget
  1 representant fra gruppestyret
  2 speiderrepresentanter over 15 år
   
8. Høring nytt forbundsmerke
   
  Norges speiderforbund har bedt gruppene og kretsene om deres syn på forslag til ny logo.
  Ta en titt og gjør deg opp en mening...