Innkalling til gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til gruppeting tirsdag 31. januar 2006 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild Stavland og Tor-Atle Jensen, Kråkeneslien 35.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Årsmøte i gruppeting
  Gruppens årsmelding for 2005 (utdeles senere)
  Gruppens regnskap for 2005 (utdeles senere)
  Valg
  - gruppeleder
  - gruppestyre
  - kasserer
  - revisor
  - representanter til kretsting
4 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre
5 Guldstølen
6 Øvrige arrangement 1. halvår 2006
7 Eventuelt

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Gi tilbakemelding innen mandag 30. januar 2006 om du kommer eller ikke til Erik Geber, tlf. 55124190/92094472, e-post gruppen@bonesspeiderne.no.

 

NOTAT TIL GRUPPETING

 

3. Følgende personer er spurt og har sagt seg villig til å stille til valg 2006
   
  Gruppeleder for 1 år:
  Erik Geber
   
  Gruppestyre for 1 år:
  Tor-Atle Jensen
  Gerdt Vedeler
  Morten Svendal Hatlen
  Bjørg Rørlien Bjørsvik
   
  Kasserer for 1 år:
  Wenche Eide
   
  Revisor for 1 år:
  Anny Svendsen