Innkalling til årsmøte gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til årsmøte gruppeting tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild og Tor-Atle i Kråkeneslien 35. Etter årsmøtet serveres det kveldsmat.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Årsmøte i gruppeting
  Gruppens årsmelding for 2009 (utdeles på møtet)
  Gruppens regnskap for 2009
  Valg
  - gruppeleder
  - gruppestyre
  - kasserer
  - revisor
  - representanter til kretsting
4 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre
5 Hjemmesiden
6 Øvrige arrangement første halvår 2010
7 Eventuelt

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Gi tilbakemelding innen fredag 22. januar 2010 om du kommer eller ikke til Erik Geber, tlf. 55124190/92094472, e-post gruppen@bonesspeiderne.no.

 

NOTAT TIL GRUPPETING

 

Sak 3 Valg

 

Følgende personer er spurt og har sagt seg villig til valg for 2010:

 

Gruppeleder for 1 år: Erik Geber

Gruppestyre for 1 år: Fremlegges på årsmøtet

Kasserer for 1 år: Wenche Eide

Revisor for 1 år: Fremlegges på årsmøtet

Representanter til kretsting: 11 personer pluss gruppeleder. Fremlegges på årsmøtet