Medlemskontingent for 2008

Speidergruppens medlemmer mottar i disse dager faktura for medlemskontingenten for 2008, pålydende kroner 680,00 (dersom det er tre eller flere medlemmer i samme husstand, gis familiemoderasjon, så noen får et litt lavere beløp). Hva går disse pengene til?

Medlemskontingenten omfatter kontingent både til Bønes speidergruppe, Hordaland krins og Norges speiderforbund:

Norges speiderforbund  kr 370,00
Hordaland krins  kr 185,00
Bønes speidergruppe  kr 125,00
SUM  kr 680,00

Forbundskontingentens størrelse bestemmes av Speidertinget, som er det høyeste organet i forbundet. Det er kretsene som på kretsting velger representanter til Speidertinget. Forbundskontingenten bidrar bl.a. til å lage medlemsbladet Speideren, kollektiv ulykkesforsikring, drift av forbundskontoret, med mer.

Kretskontingenten bestemmes av Kretstinget, kretsens øverste organ. Det er Gruppetinget som velger speidergruppens representanter til Kretstinget. Kretskontingenten brukes bl.a. til å dekke ulike arrangement (bymanøver, kretskonkurranse, lederkurs, osv.) og til å drive Speidersenteret.

Bønes speidergruppe får 125,00 kr, eller 18 %, av kontingenten. Gruppekontingenten bestemmes av Gruppetinget, som er speidergruppens øverste organ. Medlemskontingenten er en av gruppens inntekter, og disse brukes til å betale for ulike aktiviteter (for eksempel gruppeturen) og aktivitetsmateriell (merker, med mer).

Under "Betalingsinformasjon" på fakturaen finner du ditt medlemsnummer. Dette er passordet for å logge på medlemsområdet på gruppens nettsider. (For tiden utilgjengelig.)

Vi ber om at medlemskontingenten betales innen forfallsdato. Dersom du har spørsmål om kontingenten, kontakt din leder eller skriv en e-post til morten@bonesspeiderne.no.