Gruppeting

Gruppetinget er speidergruppens øverste organ. Det betyr at det er gruppetinget som skal bestemme i viktige saker som gjelder gruppen. Gruppetinget har tre møter i løpet av året, ett om høsten, ett like over jul og ett oppunder sommerferien.

Norges speiderforbunds lover sier:

Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av:

a) alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 15 år

b) en representant for hver påbegynt 10. betalende medlem blant speidere i tropp som ikke fyller 15 år eller mer i løpet av kalenderåret. [...]

Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter [kolonien, flokken, troppen og laget] driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Gruppetingets årsmøte skal behandle årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og fastsettelse av gruppekontingent, valg av gruppeleder [...].

Gruppetinget ledes av en møteleder. De som vil snakke, må gi tegn til møtelederen, som tildeler alle ordet i tur og orden.

Det blir også ført referat av gruppetingets møter. Viktige ting som sies og alt som avgjøres blir skrevet ned, så man kan lese det etterpå hvis man er usikker.