Dagens knute nr. 1: Fiskernkop

Andre navn: Fiskestikk, engelsk knop. Engelsk: Englishman's knot, Fisherman's knot.
   
Bruksområde: Skjøte liner eller trosser for midlertidig bruk.
   
Kommentarer: Dette er helt enkelt to vanlige knuter, en på hver tamp som lurer mot hverandre og stopper hverandre når det kommer kraft på langpartene.