Rover- og lederquiz

Noen av roverne og lederne syntes det var urettferdig at de ikke fikk være med i den samme spørrekonkurransen som speiderne. For å tilfredsstille alle, laget bonesspeiderne.no en egen spørrekonkurranse beregnet på roverne og lederne i gruppen. Denne gang var det Ida som svarte rett på alle spørsmålene, og at hun har et lysende hode er noe alle kan se...

Nedenfor finner du svarene, og vant du ikke denne gang, kan du jo prøve igjen ved en senere anledning.

 

1. Av landene nedenfor, hvilket har færrest speidere?

Cuba
Vanuatu
Quatar
 
2. Når i 2008 planlegger NSF å arrangere landsleir?
22. - 29. juni
23. - 30. juni
28. juni - 5. juli
 
3. Hva slags flagg er dette?
Nordisk råds flagg
Nordens flagg
Prinsen av Wales' hustrus flagg
 
4. Hvordan skal man gå frem dersom en av speiderne har fått et fremmedlegeme i øret?
Lirke det forsiktig ut med en q-tips
Be speideren ta det ut selv
Oppsøke lege
 
5. Hva er et vennskapstall? (Dette spørsmålet var litt vanskelig, men det ble stilt speiderne som var i NM - og de hadde ingen hjelpemidler tilgjengelig, så da må vel ledere med hjelpemidler klare det?)
Tall der summen av divisorene i et tall er lik det andre, og divisorene i det andre er lik det første
Primtall ganget med oddetall og delt på partall
Tulletall
 
6. Hvilken av de følgende er ikke benevnelsen på neste generasjon lagringsmedia? (Også dette spørsmålet er hentet fra NM i speiding.)
HD-DVD
Blue-Ray
Blue-DVD
 
7. Faren for snøskred er størst når helningen er...
... mellom 30 og 50 grader
...mellom 60 og 90 grader
...oppunder 90 grader
 
8. I 1928 var det landsleir i Romsdalen. Programmet var frivillig, men det var tre obligatoriske aktiviteter. To av dem var gudstjenestedeltagelse, hva var den tredje?
Å skrive hjem
Å mosjonere
Å plante skog
 
9. Hvem var leirsjef på Bergen krets' kretsleir i 1999?
Endre Helland
Kjetil Damm
Nils Holmedal
 
10. Hvilket av selskapene nedenfor har NSF vedtatt boikott av?
Coca-Cola konsernet
Disney-konsernet
Burger King