Ressursreservasjon

Ledere, patruljeførere og -assistenter med ansvar for et møte har her anledning til å reservere ressurser til møtet.

Du må selv sjekke at ingen allerede har reservert ressursen du ønsker å benytte. Dersom flere har reservert f.eks. kjellerrommet til samme dag, går det til den patruljen som var først.

Se eksisterende reservasjoner...

Ønsket ressurs:

Datamaskinen

Brakkene

Kjellerrommet

Kjøkkenet

mandag den 2009

av patruljen