Beverkoloni (1. og 2. klasse)

annenhver mandag kl. 17.30 – 19.00

Kontaktperson: Gerdt Vedeler
tlf 55 12 01 98

e-post: kolonien@bonesspeiderne.no