Referat fra gruppeting tirsdag 30. oktober 2007, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Bjørg Rørlien Bjørsvik, Erik Geber, Morten Svendal Hatlen, Berit Hellene, Tor-Atle Jensen, Lars Øyvind Sandal Lien, Brynhild Stavland, Matias Gjøstein Sundal, Even Svanberg, Gerdt Vedeler, Magnus [...] og Stine Heløe Wiig.

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent. Erik ble valgt til møteleder, Morten til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Beløpet gruppen samlet inn til speideraksjonen 2007 settes inn. Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Rapport fra enhetene

 

Koloni ved Gerdt

16 bevere på listen, bare to er jenter, og bare tre går i 1. klasse, resten i 2. klasse. Har også med Berit som leder.

 

Flokk ved Brynhild

25 ulvunger på listen. Har også med Ida, Hilde A. og Anne Marie som ledere, Hilde T. er flyttet.

 

Tropp ved Tor-Atle

30 speidere på listen, fordelt på fem patruljer i ny patruljeinndeling som har fungert greit. Startet terminen med bretur på Finse for førerpatruljen, Fanos-kanohaik i Lindås, overnattingstur på Guldstølen og JOTI. Tre patruljer deltok på bymanøveren. Sist helg var nesten hele førerpatruljen på regionalt peffkurs, hvor Bønes var teknisk arrangør. Planlegger ekskursjon til Haakonsvern og tur til Wallemtunet.

 

Lag ved Morten

Er åtte rovere etter at fire kom over fra troppen etter sommeren og en sluttet ifm. flytting. Morten er gjenvalgt som lagleder frem til nyttår, Matias deretter til sommeren. Begynte terminen med dagstur over vidden. I helgen skal to rovere delta på roverstevnet på Ski. Planlegger curlingmøte.

 

Gruppe/styre/økonomi ved Erik

Det er sirka 90 medlemmer i gruppen. Ledersamtale skal gjennomføres med fire nye ledere. Det jobbes med nettsidene. Depotet er flyttet. Plakett til rastehytten på Guldstølen er bestilt. I forbindelse med speidergudstjenesten på søndag har presten besøkt kolonien, flokken og troppen, og det skal lages en liten utstilling i kirken. Gruppen har kr 640 000 på konto, og et underskudd på kr 4 000 i forhold til budsjettet så langt. Gruppen har mottatt kr 35 000 fra bingo og kr 30 000 i tildelte frifondmidler.

 

Sak 4: Kontingent og budsjett 2008

 

Kontingent 2008

Gruppestyret innstilte på at gruppekontingent 1 økes fra kr 110,00 til kr 125,00 og at gruppekontingent 2 forblir kr 0,00 og at gruppekontingent 2 gjelder ledere, mens gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer. Gruppestyrets forslag ble vedtatt.

 

Budsjett for 2008

Tor-Atle redegjorde for gruppestyrets innstilling til budsjett for 2008, som gir et underskudd på kr 10 000. Gruppestyrets forslag ble vedtatt som gruppens budsjett for 2008.

 

Sak 5: Innspill til medlemmer i valgkomité

 

Brynhild Stavland og Ida Gjøstein Sundal (under forutsetning om at hun sier seg villig) ble valgt til valgkomité for 2008.

 

Sak 6: Terminliste 2007-2008 og programkomité for gruppetur til Kvamskogen i februar/mars

Gruppens terminliste ble gjennomgått. Dato for ledersamlingen er 25. januar. Dato for miljødagen på Guldstølen er ikke endelig grunnet kollisjon med speideraksjonen. Det skal arrangeres et gruppeting i mai/juni.

Gerdt, Ida og Matias ble valgt som programkomité for gruppeturen til Kvamskogen i februar/mars.

Sak 7: Eventuelt

a) Gruppen går til innkjøp av noen sitteseler til klatring og eventuelt noe klatretau.

Møtet ble hevet kl. 20.15. Etter møtet holdt Stine en presentasjon av jamboreen hun var på i Storbritannia i sommer, og det ble servert kveldsmat.