Referat fra årsmøte i gruppeting 26. januar 2010

 

Tilstede: Erik Geber, Brynhild Stavland, Ida Gjøstein Sundal, Berit Hellene, Gerdt Sverre Vedeler, Morten Svendal Hatlen.

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent.

Erik ble valgt til ordstyrer, Morten til referent.

 

Sak 2: Referat fra sist gruppeting

 

Referatet ble godkjent uten merkander.

 

Sak 3: Årsmøtesaker

 

Utkast til årsmelding for 2009 ble enstemmig godkjent med mindre endringer.

Regnskap for 2009 ble enstemmig godkjent.

 

Valg

Gruppeleder for 1 år: Erik Geber

Gruppestyre for 1 år: Gerdt Sverre Vedeler, Tor-Atle Jensen, Lars Øyvind Sandal Lien, Ida Gjøstein Sundal.

Kasserer for 1 år: Wenche Eide.

Revisor for 1 år: Anny Svendsen.

 

Representanter til kretsting (totalt 12):

Gruppeleder, samt de som ønsker å stille, fordelt jevnt på de ulike enhetslederne dersom det er flere enn gruppen har anledning til å stille, samt at det tas hensyn til reglene for andel speider- og roverrepresentanter.


Sak 4: Rapport fra enhetene

 

Koloni v/ Gjert

Omlag 20 medlemmer, 14-18 på møtene. Har tidvis hjelp av foreldre. Gjennomført skimøte.

 

Flokk v/ Brynhild

27 medlemmer. Gjennomført ett møte etter jul, med ski/aking i Langeskogen. Skal klatre i Fysak-hallen i morgen. Var sist søndag på Småspeidertur med Fanos til 1. Øvsttuns hytte i Helldalen, hvor totalt 44 barn hvorav syv fra Bønes deltok. Rikelig med ledere.

 

Tropp v/ Erik

30 medlemmer. Er i fullbygget Bønes kirke, og det fungerer fint. Det er ikke nok plass bare i kjelleren når det er patruljemøter. Førerpatruljen var på tur til Totland for to uker siden. Christina B har sluttet som hjelper. Klarte ikke stille lag til Fanos volleyballturnering.

 

Lag v/ Morten

Jevnlig møteaktivitet, skal på tur til helgen.

 

Gruppe/styre v/ Erik

Har begynt å innhente politiattester jf krav fra forbundet, noen gjenstår fremdeles, disse følges opp. Årets miljødag må ha fokus på maling av flaggstangen og tjæring av rastehytten, dette krever fem-syv voksne.


Sak 5: Hjemmeside

 

Morten har problemer med datautstyr til dagens programvareløsning, og denne programvareløsningen er gått ut av salg. Berit presenterte utkast til nye nettsider. Tidsplanen er uklar, det gjenstår minst noen måneder. Det er ønskelig å komme i kontakt med foreldre med databasekunnskap.


Sak 6: Øvrige arrangementer første halvår 2010

 

Gruppens terminliste for første halvår 2010 ble gjennomgått.


Sak 7: Eventuelt

 

Ingen saker ble behandlet.


Møtet ble hevet kl. 20.35 med påfølgende servering av kveldsmat.