Speidergudstjeneste i Bønes kirke søndag 14. november 2010

Bønes speidergruppe er invitert til å være med på speidergudstjeneste i Bønes kirke søndag 14. november 2010 kl. 11.00.

Speiderne deltar aktivt under gudstjenesten med prosesjon, tekstlesing og andre oppgaver.

Speidergudstjenesten er en fin måte å vise oss frem på som en del av menigheten, og det er ekstra kjekt hvis vi er mange.

Etter gudstjenesten serveres det kirkesaft, kaffe og kaker.

Fremmøte senest kl. 10.40.

De som har speiderskjorte og skjerf skal bruke det, de andre bruker skjerfet.

Hele familien er hjertelig velkommen!