Speidertroppens skøytemøte 4. februar 2008

Mandag arrangerte speidetroppen skøytemøte på Slåtthaug.

Først gikk alle noen runder, før vi tok to punkter på idrettsmerket: Å gå 1000 m på skøyter (som tilsvarer to og en halv runde) og 15 m baklengs.

Alle som ville fikk saft og kjeks av Erik, før de som ville kunne spille ishockey, gå flere runder eller øve mer på å gå baklengs.

0602200800472579rmOtV78Ea8 0602200800472586yFGY111Ah5 06022008004726c3b5e9OPi8Fm 06022008004727MUPC7U1cUh28 06022008004727l5S2g7G6KWDB 06022008004728457UnOctkF4K 0602200800472883N838eMge8c 06022008004728S3415bqdFHEg
06022008004729345kR66BTqOt 06022008004729I5iT1KiniH4G 06022008004729x8WFGGanwy9p 06022008004730osRg9ub1xG97 06022008004731I29VuhxkAe6y 06022008004733J28gJLpav163 06022008004733VCN2UwApqxH3